شهر شیشه ای

شهر شیشه ای

همه چیز از یک تماس تلفنی اشتباه شروع شد ....

نویسنده : پل استر 

مترجمان : آتنا عبدی نژاد و کژوان آبهشت